Maktab jamoasi

 

Direktor:                    Nazarov Bahodir Bozarovich 

Tel:                               572-11-65

Elektron pochta:       nazarov@umail.uz

 

 

_______________________________________________________________________________

O’IBDO’:                 O’rinova Malika Axmedova

Tel:                           93-317-84-43

Elektron pochta:    o’rinova@umail.uz

 

 

________________________________________________________________________________

O’IBDO’:                  Islomova Hilola Fayzullayevna

Tel:                            93-313-28-79

Elektron pochta :   hilola@umail.uz