9-sinf Test Algebra

Matematika IX sinf 1 variant I qism 1. Kvadrat uchhadni ko‘paytuvchilarga ajrating: . 6732−+уу А (3у – 2)(у + 3) B (3у + 2)(у – 3) C (у + 2)(3у – 3) D (-3у + 2)(у – 3) 2. Kasrni qisqartiring: 229423ррр−−+. А рр321++ B рр321++− C рр321+− D 231−+рр 3. Tengsizlikni yeching: . 061322≤+−хх А B C [] 0,5;6 ) ( 6;5,0−()6;5,0 D ()6;5,0− 4. Berilgan: 54sin=α, παπ 3 D t < - 8 va t > 8 4. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping: 223хху−=. А B C [] 0;1,5…

Batafsil o'qish

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTAB O’QITUVChI VA O’QUVChILARINING ODOB – AXLOQ QOIDALARI

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTAB O’QITUVChI VA O’QUVChILARINING ODOB – AXLOQ QOIDALARI Umumiy qoidalar 1. «Umumiy o’rta ta’lim maktab o’qituvchilari va o’quvchilarining odob-axloq qoidalari» (matnda keyingi o’rinlarda «Odob-axloq qoidalari» deb yuritiladi) O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, «Ta’lim to’g’risida»gi, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida»gi, «Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to’g’risida»gi, «Bola huquqlari kafolatlari to’g’risida»gi, «Voyaga yetmaganlar o’rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to’g’risida»gi, «Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to’g’risida»gi qonunlari, Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 21 maydagi 139-son «O’zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to’g’risida»gi qarori hamda umume’tirof etilgan ma’naviy-axloqiy tamoyillar asosida…

Batafsil o'qish