Дидактик ўйинлар таълим жараёнида эшитиш имконияти чекланган болалар ақлий қобилиятларини ривожлантирувчи восита сифатида

Эшитиш имконияти чекланган болалар таълим-тарбиясида ўйиннинг муҳим аҳамияти у таниш нутқ материалини мустаҳкамлаш учун туртки бўлиш билан чегараланиб қолмай, янги сўз ва жумлаларни ўзлаштириш, талаффуз кўникмаларини такомиллаштириш учун хизмат қилади. Эшитиш имконияти чекланган болаларнинг оғзаки равон нутқини шакллантириш, луғат бойлигини оширишда дидактик ўйинлардан фойдаланиш юқори натижа беради. Дидактик ўйинлар нутқ материалини ўзлаштиришга туртки бўлади. Қуйидаги ўйин турларидан нутқ ўстириш дарслари ва машғулотларда фойдаланиш мумкин. «Мен нима едим?» ўйини. Ўйиннинг мақсади: Таъм билиш сезгиси орқали предметни танишга, таъми, шакли,

Batafsil o'qish