Barcha fanlardan testlar

  5-sinf matematika fanidan test savollari  I – chorak,  I-variant 1. 0,7 va 2 raqamlaridan foydalanib nechta ikki xonali sonni yozish mumkin? Ularning yig`indisi nechaga teng? A)  4 ta; 189             B) 6 ta; 288            D) 2 ta; 99 2. 3 raqami bilan tugagan ikki xonali sonlar nechta? A)  9             B) 10            D) 18 3. 60503 sonini yozishda turli raqamdan foydalanilgan? A)  4 ta             B) 5 ta            D) 6 ta 4. Eng katta natural sonni ko`rsatish mumkinmi? A)  Ha, mumkin             B) yo`q            D) to`gri javob yo`q 5. Qaysi bir javob natural…

Batafsil o'qish

9-sinf Test Algebra

Matematika IX sinf 1 variant I qism 1. Kvadrat uchhadni ko‘paytuvchilarga ajrating: . 6732−+уу А (3у – 2)(у + 3) B (3у + 2)(у – 3) C (у + 2)(3у – 3) D (-3у + 2)(у – 3) 2. Kasrni qisqartiring: 229423ррр−−+. А рр321++ B рр321++− C рр321+− D 231−+рр 3. Tengsizlikni yeching: . 061322≤+−хх А B C [] 0,5;6 ) ( 6;5,0−()6;5,0 D ()6;5,0− 4. Berilgan: 54sin=α, παπ 3 D t < - 8 va t > 8 4. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping: 223хху−=. А B C [] 0;1,5…

Batafsil o'qish